Coachingmethodes

O.a. Reversiemethode
Enneagram
Hypnose
NLP
Lichaamsbewustzijn
Ademhalingsbewustzijn

Reversiemethode… Wat doet het?

Je kunt het verleden niet veranderen.
Ook het gevoel wat je toen ervaarde kan je niet veranderen.

Dit gevoel kan je echter nog wel verwerken!


Als een onbegrepen of vervelend gevoel uit het verleden weggestopt wordt, dan kunnen daar onbewust vage gedrags-, fysieke en emotionele problemen uit voortkomen die chronisch lijken te zijn. Door ze te “verwerken” kan het zo maar zijn dat deze problemen verminderen of zelfs verdwijnen.

De reversiemethode maakt  gebruik van de twaalf kernverlangens (kindsverlangen) en het enneagram. Met de reversiemethode krijg je inzicht op welk aspect je vanuit je kindsbeleving aandacht tekort bent gekomen en waar je het opgeslagen hebt in het lichaam. Het enneagram geeft weer welk gedrag je jezelf hebt aangeleerd om je te beschermen tegen dit gemis.
Deze bescherming is vaak onbewust maar wel nadrukkelijk aanwezig. Het vormt de basis voor de “problemen” die je o.a. ervaart met of bij je kind. Met de reversiemethode verwerk je het gevoel uit het verleden, waardoor het niet meer in de weg zit voor nu en in jouw toekomst.

De reversiemethode wordt met de ouder gedaan, het kind is er niet bij aanwezig.

Enneagram… Wat is dat dan?

“Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt.”

Het enneagram geeft inzicht in:

  • Jouw belevingswereld
  • Hoe je communiceert naar anderen
  • Hoe jij ondersteund kan worden in je ontwikkeling
  • Waar je staat in jouw proces
  • Wie je werkelijk bent
  • Wat je talenten zijn
  • Kwaliteiten en valkuilen
  • Welke blokkades jouw ontwikkeling/dromen in de weg staan


Het enneagram is een symbool dat bestaat uit een cirkel, driehoek en een hexagram. Dit symbool bestond al ruim voor onze jaartelling. Het werd onder andere gebruikt door Pythagoras, de Soefi’s en veel bekende mystieke en religieuze stromingen. Sinds het begin van de 20e eeuw is het enneagram bekender geworden en wordt het gebruikt voor bewustwording en persoonlijke groei.

Het bekendste aspect is de karaktertypologie. Daarnaast kan je de hele ontwikkeling van geboorte tot volwassenheid blootleggen. Ook kan je via het enneagram processen zichtbaar maken en zien waar je staat in dat proces.

Het enneagram kent 9 karaktertypes. Vanaf je geboorte heb je een voorkeurstype aangenomen waar vanuit je jezelf gaat ontwikkelen. Echter door cultuur, opvoeding en trauma/onverwerkte gebeurtenissen kan eenzijdige ontwikkeling ontstaan van 1 of een paar types. Andere karaktertypes worden hierdoor niet volledig ontwikkeld. Dit bepaalt ons zelfbeeld, gevoel, gedrag, voorkeuren, beschermingsmechanisme en beperkingen. Het veroorzaakt dat je begrensd wordt in je ontwikkeling en eventueel je dromen niet kan waarmaken.

Je gaat begrijpen waarom “je doet wat je altijd hebt gedaan”.