Voor meer blogs kijk op facebook dave.vanleeuwen.37

blog 19-07 2022

Waarom we elkaar niet begrijpen in de relatie met elkaar…

We hebben 3 instincten in ons (volgens het enneagrammodel). Dit zijn drijfveren die voor een groot deel onbewust zijn.

Het is de beweging waardoor wij op een bepaalde manier gaan handelen. Het is de basis van waaruit wij 1 van de 9 enneatypes(karakters) inzetten. Het is ook de bron waar wij ongelukkig worden, als we ons dominante instinct niet kunnen “voeden” of ons dominante instinct stuwt ons voort ook tijdens gelegenheden waarbij we eigenlijk beter door een ander instinct geleid hadden kunnen worden. Met als resultaat dat we onze omgeving triggeren en wij ervaren dat we niet krijgen wat we hadden gewild of verwacht.

De kunst is om bewust te zijn van onze instincten. Bij de verschillende gelegenheden in ons leven, aandacht te hebben voor de aspecten die het meest dienend zijn om die gelegenheden maximaal succesvol te ervaren.

1 Zelfbehoud-instinct. Gericht op onszelf.

2 Seksueel-instinct. Gericht op 1 specifiek persoon.

3 Sociaal-instinct. Gericht op de gehele groep.

We hebben ze alle 3 nodig in ons leven om alles eruit te halen wat in onze mogelijkheden/potentieel zit, ook m.b.t. onze buitenwereld.

Het is zo dat we waarschijnlijk 1 dominant (voorkeur) instinct hebben en 1 onderontwikkeld instinct hebben.

Zelfbehoud instinct is gericht om te overleven vanuit het idee dat je alleen op jezelf kan vertrouwen om te overleven.

Autonomie, lange termijnvisie, financiële zekerheid, genoeg voedsel, goed onderkomen (jouw territorium) en het eigen gezin zijn jouw drijfveren.

Bij een dominant zelfbehoud-instinct kan je je identificeren en bezitterig zijn m.b.t. jouw voedsel, jouw auto, jouw huis, jouw gezin. Ook kan je doorslaan in gezond gedrag qua eten, sporten, etc.

Je grootste angst is om je autonomie (onafhankelijkheid) kwijt te raken.

Je kan moeilijker of minder “verbinden” met een specifieke ander of een groep.

Seksuele instinct is gericht om te overleven vanuit het idee dat je alleen door de ander kan overleven.

Diepe connectie gericht op die ene ander, diepgaande communicatie, intimiteit, beschermend naar de partner, zijn jouw drijfveren

Bij een dominant seksueel-instinct kan je aanpassend, claimend, controlerend, wantrouwig, intens en veeleisend op vlak van aandacht zijn. Je bent afhankelijk van de aanwezigheid van de ander, de verantwoordelijkheid voor jou leg je neer bij je partner. Je kan “verliefd” worden op iemand die je helemaal niet kent (zelfs tijdens een relatie)

Je grootste angst is je onzekerheid om er alleen voor te staan.

Je kan moeilijker of minder “verbinden” met jezelf of een groep.

Sociale instinct is gericht om te overleven vanuit het idee dat je alleen door de groep kan overleven.

Je gaat minder de diepte in met gesprekken en verdeeld de aandacht over de hele groep. Als iemand buiten de groep zou vallen, kan de hele groep uit elkaar vallen. Je houdt in de gaten of iedereen zijn rol in de groep wel uitvoert, anders voelt het niet goed. Je partner moet in de groep passen, anders voelt het niet oké. Gericht op groepen, verbinding in de groep onderling, loyaal aan de groep, behulpzaamheid zijn jouw drijfveren.

Bij een dominant sociaal-instinct kan je je normen verloochenen voor de normen van de groep, blindelingse opoffering of volgzaamheid voor de gemeenschap. “Je doet het voor een ander.” Je houdt alles in de gaten, in de groep, in de straat, in je dorp, tot het nieuws in de wereld en bent erg kritisch en star. Je kiest voor een specifieke groep. Polarisatie ligt op de loer, “je bent voor of tegen ons!”

Je grootste angst is dat je buiten de groep valt.

Je kan moeilijker of minder “verbinden” met jezelf of met 1 specifieke ander.

Ondanks dat we van nature een voorkeur (dominant) hebben voor een bepaald instinct, zijn we uiteindelijk alles, alleen is het ene instinct meer ontwikkeld dan het andere.

Uiteindelijk gaat het erom dat we bewust zijn hoe we geraakt kunnen worden in onze instincten en hoe we dan reageren vanuit ons karakter (enneatype). Ideaal is om alle 3 de instincten te ontwikkelen/bewust te zijn.

Aan elk instinct hebben wij ook verschillend een karaktertype ontwikkeld. Dus als wij geraakt worden op het ene instinct reageren we anders dan als we geraakt worden op het andere instinct.

In mijn verhaal gebruik ik het werkwoord “hebben”, maar eigenlijk zou dit ”doen” moeten zijn. Je bent iets niet, je doet het.

blog 23-03 2021

Houden van jezelf…

Hoe helder je het ook ziet en vind wat een ander zou moeten doen, verwacht niet dat een ander dat ook moet of gaat doen. Iedereen heeft vanuit zijn eigen (kind)verleden een basis gelegd voor zijn eigen proces. Alles heeft zijn eigen tijd.

Wat voor de ander geldt… geldt zeker ook voor jou.

Het gaat hierbij niet om de vorm, maar om de inhoud. Het gaat niet zo zeer om de gebeurtenissen die we meemaken, maar hoe we met de situatie omgaan, met betrekking tot onze ontwikkelstukken.

blog 04-02 2021

De relatie is een spiegelbeeld van jezelf

Ervaar jij een stilstaande, stroeve of strijdbare relatie.
Heb jij het gevoel dat dit niet de relatie is die je voor ogen had.
Dat de relatie zo anders is dan in het begin.

Je beweegt “angstig” door je relatie alsof je op scherven loopt.
Je loopt vol irritatie en “boosheid” door je relatie.
Of je verdrinkt in “verdriet”, wat je allemaal mist in de relatie.

Wat je zo graag wil in de relatie; verbinding, genegenheid, empathie, respect enz., dat lijkt heel ver weg. Verdwenen als sneeuw voor de zon… Stel maar voor hoe je begin in je relatie was. Voel maar wat toen belangrijk en zo aanwezig was.

Als jij in een relatie zit die jij ervaart als moeizaam, besef dat de relatie niet het werkelijke probleem is. Je partner is meestal een trigger naar een pijnpunt die je in je jeugd hebt opgelopen.  Weet dat als jij je persoonlijk ontwikkeld en eventuele pijnpunten oplost je relatie verandert.

Door je eigen verandering zal je omgeving (je relatie dus ook) veranderen. Het kan zijn dat er eerst weerstand is, bijvoorbeeld als jouw thema assertiviteit (grenzen aangeven) is. Uiteindelijk word je het meest gewaardeerd, om wie je werkelijk bent, zonder je oneigenlijke gedrag die voortkomt uit angst, boosheid of verdriet. Dit is de sleutel om je relatie te redden. In sommige gevallen kom je er misschien achter dat je uit de relatie hebt te stappen uit liefde voor jezelf.

Wil jij weer een relatie waar je gelukkig van wordt? Een relatie die gelijkwaardig is?

Sta jij open om je eigen inbreng te zien in je huidige relatie? Ga jij ervoor om het geluk in jezelf terug te vinden?

Wil je weten hoe je dit aan kan pakken?

Contact mij dan vrijblijvend,

blog 10-12 2020

Gezin, werk, land, wereld

Heb jij dat ook wel eens? Een gevoel of gedachte of een overtuiging over iemand. Dat de ander leeg is, verdrietig is, angstig is, irritant is, boos is of dat de ander het niet begrijpt, of gewoon niet klopt. Vraag die we ons zelf kunnen stellen is… “Worden we gespiegeld?” Zou het kunnen zijn dat we een stuk onbewust gedrag, gevoel of overtuiging van onszelf zien in de ander. Vraag (Voel) je dat zelf maar eens af 😉.

Het kan zijn dat het gevoel waar je zo’n weerstand voor hebt van jezelf is. Dit kan veroorzaakt worden door wat je verwacht van de ander. Wat wil of kan de ander mij niet geven?

Als we in de egomodus (of ouderrol) zitten van schuldige en onschuldige kan het zijn dat we wel gelijk hebben. Toch kan het triggerende gevoel van ons zijn. Het kan te maken hebben met een onbewuste houding (energie) van de ander (gedrag, gevoel en/of overtuiging), waardoor wij ons onbewust aanpassen. We zijn niet meer helemaal onszelf, wie we werkelijk zijn. Oftewel we dragen een masker, het is een verdedigingsmechanisme om onze belastende overtuigingen die we in onze jeugd hebben opgedaan en volkomen onbewust zijn, in stand te houden. Het kan zomaar zijn dat een persoon waar we de meeste moeite mee hebben een onbewuste liefdevolle handreiking is om dichter bij onszelf te komen wie we zijn vanuit bewustzijn, los van het egodeel dat ons laat geloven wie we zouden zijn met alle ervaringen en overtuigingen die we in ons leven hebben opgedaan.

Het enneagram geeft inzicht vanuit welke dynamiek wij de wereld en de mens ervaren. Het geeft aan waar wij ons onzichtbare onbewuste beperkende gedragingen, gevoelens en overtuigingen hebben zitten. Hiervan bewust zijnde en als je er ook wat mee gaat doen, zonder oordeel, zal je merken dat het leven lichter wordt. Je ervaart het leven simpelweg liefdevoller.

Wil jij verlichting in jouw situatie?

Contact — davevanleeuwencoaching.nl

blog 31-10 2020

Every new day is another chance to change your life …

Elke dag kan je weer de kracht vinden om wat van je leven te maken, je doelen, dromen en verlangens te realiseren. Echter op bepaalde aspecten van het leven val je elke keer weer terug. Je moed zakt je in de schoenen.

Hoe kan dat en wat kan je eraan doen?

Wij als mens zijn eigenlijk voorgeprogrammeerd je kan het ook zien als een vorm van hypnose waar we in blijven hangen. In onze jeugd zijn we als afhankelijke wezens overgeleverd aan ouders, leraren, vrienden, films, overheid, media en ga zo maar door. Opvoeding, educatie, cultuur, entertainment, vriendschap etc. geven allemaal suggestie mee in je onderbewuste brein. Als er situaties zijn die niet prettig of zelfs onveilig zijn dan ga je daar een houding tegenoverstellen die wel prettig of veilig is. Omdat je in de meeste gevallen als kind niet de ruimte hebt (of de ontwikkeling hebt) om zelfstandig te handelen en de bron van onprettigheid/onveiligheid weg te nemen of vanuit een ander perspectief te zien, wordt dat een onbewuste gewoonte en er ontstaat misschien ook een beperkende overtuiging. Zeker als de verantwoordelijke personen (ouders, leerkrachten etc.) voor jou op dat moment jou niet kunnen bijstaan op een manier waarbij jij je gesteund, getroost of veilig voelt.

Alles wat als “waarheid” in je onderbewuste wordt aangenomen en opgeslagen is een graadmeter voor wat op bewust niveau als suggestie wordt aangeboden om patronen te veranderen. Is dit tegenstrijdig dan zal de positieve suggestie niet verwerkt worden in je systeem en heeft het geen langdurig effect op jouw systeem.

Bedenk wel dat elke ouder het naar zijn beste kunnen heeft gedaan, hoe beroerd je het ook ervaren hebt. Het heeft je ook gevormd als mens die je nu bent.

 Dit neemt niet weg dat je als volwassene misschien nog een stukje onverwerkte emotie en/of negatieve overtuiging bij je draagt van wie jij als klein kind was. Door te zeggen dat het logisch was of terecht, dat er zo gehandeld werd ben je eigenlijk je eigen gekwetste kind (pijn/woede/angst die nog steeds in jou zit en vast zit) aan zijn lot aan het overlaten. Het zorgt ervoor dat je blijft hangen in die onbewuste gewoonte/houding uit je jeugd. Dit veroorzaakt een beperking van je potentieel, hetgeen dat je allemaal neer zou kunnen zetten in je leven.

Om hieruit te komen (maakt niet uit hoe oud je ook bent), zal je moed nodig hebben om je kwetsbaar te durven voelen, te ONT-wikkelen, bewust te zijn en te gaan doen.

Met onder andere reversiemethode, hypnose, systemisch werk, lichaams- en ademhalingswerk, cognitieve gedragstherapie en de wet van aantrekking kan heel veel verwerkt en gekanteld worden zodat jouw doelen, verlangens en dromen werkelijkheid worden.

blog 17-11 2020

Kan een kind het gewicht van zijn ouders dragen?

Een vraag die tijdens de enneagramverdieping opkwam bij 1 van mijn medecursisten tijdens 1 van onze sessies.

Als ik voor mezelf spreek… Ja, een kind kan het gewicht van zijn ouders dragen…

Zat ik erop te wachten? Nee zeker niet.

Was het fijn? Absoluut niet.

Had ik door dat ik de lasten van mijn ouders droeg? Nee.

Was het de bedoeling?… Nee (vanuit mijn denken, in ieder geval niet) …

Een ouder (hoe oud dan ook) blijft altijd de ouder van een kind met de verantwoordelijkheden die erbij horen.

Heeft het me iets gebracht? Ik ben erdoor geworden wie ik nu ben… (ook met mijn specifieke kwaliteiten 😉)

Houdt het me tegen om mijn volledige potentieel te leven? Ja

Is dit ook herkenbaar voor jou?

Is het mogelijk om je potentieel te leven? Ja

Hoe dan? Door o.a. eerlijk te voelen wat er in je omgaat en daar bewust van te zijn.

Wat heb je daarvoor nodig? Moed en kwetsbaarheid durven voelen.

Vaak is het zo ondoorzichtig (onderbewust) of kwetsbaar dat begeleiding essentieel is om door de weerstand heen te gaan.

Bedenk dat je als ouder bij je kind een last kan voorkomen, door met je (eventuele) pijn, verdriet, boosheid, angst en weerstand aan de slag te gaan. Ook als je kinderen volwassen zijn kan je hierin nog verlichting brengen.

Als laatste … Jij hebt gedaan wat je aan mogelijkheden had. Ook dat is ontstaan uit je eigen kindzijn ❤️.