Disclaimer

Geschillencommissie

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging CAT, Complementair Aanvullende Therapeuten, Level 2, ingeschreven onder nummer CAT-therapeuten nr.: CL2664-07-10-19

Klachtenregeling.
Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

https://catcollectief.nl/

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde methodes.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Vergoedingen

De consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Consulten zijn complementair, dat betekent: aanvullend. Consulten zijn geen vervanging voor medische zorg. Huidige medische behandeling incl. medicatie dient te allen tijde gecontinueerd te worden. Stoppen of wijzigen hiervan dient cliënt altijd zelf in overleg met behandelend reguliere arts te doen.

Behandelovereenkomst